Karadag Law Firm, P.L.L.C.


İçeriğe git

Turkish


Ağır Yaralanma ve Ölüm Tazminatları

Bir ağır yaralanma veya bir aile üyesinin ölümü hiçbir tazminatın karşılayamayacağı facialardır. Ancak firmamız bu konuda alınabilecek en yüksek tazminatı almak için kararlı, özverili, ve tutkulu bir gayretle ve doğru eksper ve uzmanları kullanarak çarpışır.


Ağır yaralanma veya ölüm için

Bize ulaşın


Ticaret Hukuku

Hukuk firmamız bir milyon doların
üstünde olan seçilmi
ş ticari konularda
çal
ışır. Uluslararası yargılamalar ve
uluslararas
ı anlaşmalara yoğunluk
verilmektedir.


Ticari konular için
Bize ula
şın


Hukuki Danışmanlık

Hukuk firmamız Türkiye Cumhuriyeti
Houston Baskonsoloslu
ğu adına,
Amerika Birle
şik Devletlerinde yaşayan
yada ziyaret eden Türk vatanda
şlarının
hukuki sorular
ını cevaplandırmaktadır.
Bu hususta, Amerikan kanunlar
ı ve
Amerikan Hukuk sistemine ili
şkin birçok
alanda sorulari cevapland
ırmaktayız.

Hukuki danışmanlik için
Bize ula
şın


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön